Personale

Gynækolog Charlotte Floridon

Jeg er speciallæge, Ph.d. i gynækologi og obstetrik. Jeg er altid fagligt aktiv, og sætter en ære i at være lægeligt opdateret. Jeg deltager hvert år i nationale og internationale kurser. Jeg har et godt samarbejde med både de lokale sygehuse i Holbæk, Roskilde og Køge og Universitets Hospitalerne. Min Ph.d. afhandling handlede om graviditeter uden for livmoderen og om moderkagen.

Jeg er aktiv i mange organisationer. Jeg har været Formand for de Praktisererende Gynækologer i foreningen DFKO og bestyrelsesmedlem i det Videnskabelige selskab DSOG. Jeg har holdt foredrag om HPV-virus og celleforandringer for Kræftens Bekæmpelse, og har været med i HPV netværksgruppen i Sundhedsstyrelsen. Desuden er Jeg lægeansvarlig leder for Kvindelancen og Sundhedsklinikken på Reden International, Odense.

For mig er det vigtigt, at du er velinformeret om kvindesygdomme. Læs vores Patientvejledninger, de er altid opdaterede på et let forståeligt sprog.

Gynækolog Charlotte Søgaard

Jeg er speciallæge, Ph.d. i gynækologi og obstetrik. Jeg har erfaring inden for kvindesygdomme gennem ansættelser som overlæge på flere danske afdelinger (Skejby, Aalborg og senest på Rigshospitalet).

Jeg har en ekspertuddannelse i gynækologisk kræftsygdom, og har desuden stor erfaring med celleforandringer, HPV udløst sygdom og hudlidelser ved kønslæberne.

Jeg prioriterer min faglighed højt, og jeg har været aktiv organisatorisk. Jeg har en ph.d. i hormonmangel og knogleskørhed. Jeg har været formand for de danske gynækologers videnskabelige organisation (DSOG), siddet i bestyrelsen i den nordiske (NFOG), samt været Danmarks repræsentant i de Europæiske gynækologers organisation (EBCOG). Jeg holder mig løbende opdateret via nationale og internationale kurser og kongresser.
At blive undersøgt og behandlet for en gynækologisk sygdom kræver nærvær, tillid og tryghed. Det vægter jeg meget højt.

Sygeplejerske Majken Kusk Pedersen

Majken blev uddannet sygeplejerske i 2004, og har derefter været ansat 10 år på Gynækologisk Afdeling på Holbæk Sygehus. Majken har en bred erfaring indenfor gynækologi, og er specialuddannet i eksemsygdomme i mellemkødet, i ultralydsskanning og fertilitetsbehandling.

Sygeplejerske Vicki Jakobsen

Vicki blev uddannet sygeplejerske i 2003. Vicki har arbejdet på Gynækologisk Afdeling på Roskilde og Herlev Sygehus, i en gynækologisk speciallægepraksis, og senest på fertilitetsafdelingen på Køge Sygehus. Vicki er specialuddannet i inkontinens, i ultralydsskanning  og fertilitetsbehandling.

Vicki og Majken tager telefonen, når du ringer, og hjælper dig med dine spørgsmål. Du møder især Vicki og Majken som behandlersygeplejesker i klinikken.

Assistenter Gitte Vindahl og Marguerite Elkjær

Gitte og Marguerite assisterer Charlotte og Charlotte på stuerne med praktiske gøremål. De er også gode til at snakke med dig og holde i hånd, skulle du få brug for det. Begge er i dag aktive pensionister med mange gøremål. Gitte har tidligere været SOSU-assistent på sygehus og plejehjem. Marguerite er tidligere økonoma og leder i servicesektoren.