Barnløshedsbehandling og insemination

Barnløshed – kort fortalt

Det kan skyldes grunde hos kvinden, manden eller være uforklarligt.

Det kan også skyldes, du ikke har en partner og skal være enlig forsørger, eller er lesbisk.

For at du kan få en tid ved os, skal du og din egen læge sikre, at du/I opfylder henvisningskriterierne: https://gynfloridon.dk/barnloshed/

Herefter får du en indledende samtale, som ofte foregår ved en videokonsultation via ”Min læge App”, og du skal herefter undersøges, og have lavet en ultralydsskanning. Når du er blevet undersøgt, kan vi som regel give dig en forklaring på, hvorfor du ikke er blevet gravid. Vi undersøger bl.a. kvindens hormon og stofskiftestatus, evne til at producere æg, passage gennem æggelederne og menstruationshistorie.

Hvis du kan fortsætte ved os med henblik på barnløshedsbehandling, skal du have hormoner, der stimulerer æg udvikling. Herefter anbringes sæd ved insemination direkte i livmoderhulen. Denne teknik kaldes intrauterin insemination (IUI).

Det er VIGTIGT du undervejs i dit forløb har forstået det SKEMA, du ser nederst på denne side, når vi går i gang med din hormonstimulering.

Insemination også kaldet IUI-behandling
Hvis insemination skal kunne lade sig gøre, skal der være passage gennem æggelederne. Før insemination oprenses sæden i vores laboratorium. Her adskilles sædceller og sædvæske. Målet er, at man anvender de bedste sædceller til inseminationen. Dette gøres ved en Swim-up prøve.
Ved at lægge sæden op i toppen af livmoderen forøges det antal sædceller, som når ud i æggelederne, hvor befrugtningen sker. Ved en inseminationsbehandling kommer der 50-100 gange flere sædceller ud i æggelederne end ved et almindeligt samleje.

Passageundersøgelse af æggelederne, også kaldet HSU
En undersøgelse af dine æggeledere udføres ved ultralydsscanning med væske. Dette kaldes også HSU. Undersøgelsen foretages i en lokal bedøvelse. HSU skal udføres på et bestemt tidspunkt i din cyklus, og det aftaler vi med dig. HSU kan give menstruationssmerter, så tag 1 gram Panodil og 200 mg Ipren ca. 1 time før du kommer. Ved undersøgelsen kommes et silikonekateter op i livmoderhulen, og der blæses en lille ballon op, førend passagen undersøges med væske. Du får svar på undersøgelsen med det samme. Hvis du desværre ikke har passage i æggelederne, eller har en sygdom, der gør du ikke kan blive insemineret, sørger vi for, du bliver henvist til en fertilitetsafdeling i det offentlige, hvis du opfylder betingelserne herfor.

Sæd til enlig forsøger og/eller lesbisk
Iht. gældende lovgivning, har enlige kvinder og lesbiske ret til behandling på lige fod med par. Sæd til insemination bestilles efter dit ønske og betales af dig selv. Prisen afhænger af kvaliteten og hvad du ellers vælger af tillægsydelser, som fx anonym eller åben profil, stemmeprøve, barnefoto osv.
Sæd kan købes ved:

Cryos: https://www.cryosinternational.com/da-dk/dk-shop/privat/find-donor/soeg-efter-saeddonorer/?gclid=EAIaIQobChMI5KXNw83n8gIVjNnVCh0kvQrgEAAYASAAEgI5wfD_BwE

European Spermbank: https://www.europeanspermbank.com/donor-da-dk

SellmerDiers: https://www.sellmerdiers.dk/vi-hjaelper-familier-med-at-vokse/?gclid=EAIaIQobChMIg4Ke_czn8gIVA2EYCh2pZQHXEAAYASAAEgLEevD_BwE

Sædprøve fra manden
Før vi kan gå i gang med insemination (IUI) skal manden aflevere en sædprøve. Sædprøven afleveres efter forudgående aftale. God sædkvalitet betyder at der er 15-20 mio. bevægelige sædceller/ml efter oprensning. Er der færre, har man nedsat sædkvalitet. Hvis der er under 2-5 mio./ml, er sædkvaliteten generelt for dårlig til, at du kan blive gravid ved IUI. Det er vigtigt du læser vejledningen før du laver din sædprøve: https://gynfloridon.dk/sadan-laves-en-saedprove/

Hvordan kommer man i gang – hormonbehandling og et typisk forløb
Først skal du/I henvises af egen læge. Så får du/I tid til indledende samtale, ofte via ”Min Læge App”. Bagefter skal du/I undersøges.

Når hormonbehandlingen starter, er det altid efter aftale og ordination af os. Hormonbehandling sker ved indsprøjtninger med ægblærestimulerende hormon FSH eller FSH/LH. Du kan uden problemer selv tage disse indsprøjtninger. Vi instruerer dig grundigt i dette, oftest ved en videokonsultation.

Når du får hormonerne, skal vi skanne dig nogle gange, da tidspunktet for inseminationen fastlægges ved hjælp af ultralydsscanning. Vi aftaler scannetidspunkterne med dig. Typisk udvikles der 2-3 modne ægblærer. Når de er omkring 16-21 mm. store, tager du selv en indsprøjtning (fx Ovitrelle eller Pregnyl), som giver ægløsning efter 36 timer. Præcis på det tidspunkt foretages inseminationen med sæden. Hvis der udvikles mere end 4 modne ægblærer, må vi desværre aflyse behandlingen pga. for stor risiko for flerfoldsgraviditet.

Du skal have taget en blodprøve for graviditetshormon 15-16 dage efter inseminationen, det aftaler vi med dig. Er den negativ, starter du i en ny behandlingscyklus, når du igen får menstruation.

Timing af sæd til insemination fra partner eller donor
På den aftalte inseminationsdag afleveres sædprøven 1-2 timer før det aftalte tidspunkt. Har I mindre end 1 times transporttid, laves prøven hjemme og medbringes i steril plastikkop. Hvis Du bruger donorsæd, kan du vælge at købe forskellige kvaliteter. Her i klinikken accepteres kun frossen sæd fra Cryos, Nordisk CryoBank eller SellmerDiers, helst ready strå.

Hvad er chancen for graviditet
Chancen for at du bliver gravid er statistisk ca. 15-20% per cyklus efter IUI-H (insemination med mandens sæd). Ved insemination af enlige og lesbiske er chancen højere efter IUI-D (insemination med donorsæd). Dog er chancen for graviditet påvirket af kvindens alder og sædkvaliteten. Vores klinik har en vævstilladelse, og udfører moderne barnløshedsbehandling og holder sig løbende opdateret med forskning på området. De speciallægeklinikker, der har tilladelse til at inseminere, er registreret i Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) https://stps.dk/da/tilsyn/blod,-vaevceller-og-organer/vaev-og-celler/tilladelse-til-at-haandtere-humane-vaev-og-celler/. Disse klinikker indberetter til Dansk Fertilitetsselskab, og opgør deres tal hvert år på samme måde.

Hvorfor vælge insemination
Insemination (IUI) øger graviditetschancen. Generelt vil et par efter 1-2 års barnløshed have en meget lille sandsynlighed for at opnå graviditet uden behandling. Ved behandling med IUI øges chancen til ca. 60 % efter fire forsøg. Insemination betragtes som en behandling, der som udgangspunkt vælges først. Herved kan mange undgå reagensglasbefrugtning, også kaldet IVF. Insemination skal betragtes som en mildere behandling, dvs. mere skånsom og mindre smertefuld for dig og din krop. Det skyldes, at man ikke får så høje doser medicin, og ikke skal have udsuget æg og oplagt dem igen som ved IVF. Det er således, at opnår du ikke graviditet efter insemination seks gange, vil vi opfordre til, at I/Du efterfølgende forsøger behandling med IVF/ICSI på offentlig eller privat klinik. I så fald henviser vi jer til den relevante klinik.

Risiko og bivirkninger
Risikoen for tvillingegraviditet er ca. 7 %. Trillingegraviditet forekommer efter cirka 1 ud af 1000 inseminationer. Risiko for graviditet uden for livmoderen er lidt højere ved hormonstimulering end ved en spontan opnået graviditet, hvor dette ses hos 2-3/100 graviditeter. I meget sjældne tilfælde kan æggestokkene blive overstimulerede og der udvikles vandsvulster. Dette giver smerter pga. væske og udspiling af maven. Det behandles som regel med ro i hjemmet og forsvinder efter 1-2 uger. Indlæggelseskrævende overstimulering er meget sjælden, men kan forekomme.

Priser
Det er GRATIS med henvisning, dvs. konsultation, undersøgelse, diagnostik, ultralyd og behandling betales af sygesikringen, også til barn nummer to. Udgifter til medicin er din egen, uanset om du er patient her, på et sygehus eller en privatklinik.

Hvad siger loven
I loven om behandling af barnløshed, der trådte i kraft d. 1. januar 2007, kræves at kvinden og hendes partner skriftligt accepterer, at der foretages insemination, ligesom manden skriftligt skal acceptere faderskabet over det eller de børn, der måtte blive resultatet af inseminationen. Udover det, skal lægen i forhold til §6a i loven om Kunstig Befrugtning, vurdere parrets evne til at drage fornøden omsorg for et barn efter fødslen, også kaldet forældreegnethedsvurdering. Det gøres ved alle patienter. Der vil derfor, som loven kræver, blive udleveret samtykkeerklæringer og formularer til underskrift. Nedenunder ses lov om forældreegnethed. I henhold til et EU-direktivet skal der foreligge negative tests for HIV og smitsom leverbetændelse.

Ifølge dansk lov, må behandling ikke indledes eller fortsættes i Speciallægepraksis fra og med kvindens 46-års fødselsdag.

Forældreegnethedsvurdering
Jf. §6a. Hvis den læge, der er ansvarlig for behandling med kunstig befrugtning, vurderer, at der er åbenbar tvivl om en enlig kvindes eller pars evne til at drage fornøden omsorg for et barn efter fødslen, skal lægen afvise behandling med kunstig befrugtning. Stk. 2. Hvis den læge, der er ansvarlig for behandling med kunstig befrugtning, finder, at der er begrundet tvivl om en enlig kvindes eller pars evne til at drage omsorg for et barn efter fødslen, skal lægen med den enlige kvindes eller parrets samtykke, inddrage anden sagkundskab i vurderingen af forældreegnethed, inden behandling iværksættes. Dette foregår via Familieretshuset: https://familieretshuset.dk/. Ved manglende samtykke skal lægen afvise at indlede behandling med kunstig befrugtning. Stk. 3. Afviser en læge at indlede behandling med kunstig befrugtning på grund af forhold omhandlet i stk. 1 og 2, kan sagen indbringes for Ankestyrelsen senest 4 uger efter lægens afgørelse.

SKEMA med typisk forløb for hormonstimulering med FSH eller FSH/LH

Cyklusdag
1 Menstruationsdag 1
2 Menstruationsdag 2
3 Start hormon FSH eller FSH/LH – typisk 75IE på menstruationsdag 3
4 Fortsæt med hormon FSH eller FSH/LH – typisk 75IE på menstruationsdag 4
5 Fortsæt med hormon FSH eller FSH/LH – typisk 75IE på menstruationsdag 5
6 Fortsæt med hormon FSH eller FSH/LH – typisk 75IE på menstruationsdag 6
7 Fortsæt med hormon FSH eller FSH/LH – typisk 75IE på menstruationsdag 7
8 Fortsæt med hormon FSH eller FSH/LH – typisk 75IE på menstruationsdag 8
9 Fortsæt med hormon FSH eller FSH/LH – typisk 75IE på menstruationsdag 9
10 Fortsæt med hormon FSH eller FSH/LH – typisk 75IE på menstruationsdag 10
Vi aftaler skannedage med dig
Vi aftaler dag for ægløsningssprøjten med dig
13-15 Du bliver ofte insemineret på cyklusdag 13-15

VIGTIGT og VIDEO
Ved en gennemsnitspatient insemineres på cyklusdag 13-15, men kvinder reagerer forskelligt på stimulering. Derfor skanner vi dig undervejs for at beregne det bedste tidspunkt. Vi fortæller dig også, på hvilket tidspunkt du skal tage ægløsningssprøjten (Ovitrelle).

Vi har taget stilling til hvilken hormonstimulering, der er bedst for dig. Sprøjterne med FSH og FSH/LH hedder typisk Gonal-F, Fostimon, Meriofert, Menopur, Bemfola osv. Du får en ekstra   videokonsultation med grundig instruktion i, hvordan medicinen tages, hvilken dosis, og hvor mange dage, du skal tage sprøjterne. Det aftaler vi med dig efter din passageundersøgelse. Hvis du senere bliver i tvivl om, hvordan du tager sprøjterne, er der hjælp at hente her:

Instruktionsvideo til Gonal-F: https://www.medicininstruktion.dk/merck/gonal-f/

Instruktionsvideo til Fostimon: https://www.medicininstruktion.dk/ibsa/fostimon/

Instruktionsvideo til Meriofert: https://www.medicininstruktion.dk/ibsa/meriofert/

Instruktionsvideo til Ovitrelle: https://www.medicininstruktion.dk/merck/ovitrelle/

Speciallæge, PhD i Gyn/Obs, Charlotte Floridon, Gynækologisk Klinik, Holbæk
– redigeret d. 5/9-2021 redigeres igen d. 1/9-2024