Barnløshedsbehandling og Insemination

Barnløshed

Først undersøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden eller være uforklarligt. Det kan også skyldes du vælger at være enlig forsørger eller er lesbisk. Efter at have undersøgt Dig/Jer, kan vi som regel give Dig/Jer en grund til dette. Vi vurderer kvindens evne til at producere æg, passage gennem æggelederne og mandens sædkvalitet. Desuden undersøges menstruationshistorie og Du skal ultralydsscannes og have taget blodprøver. Ved barnløshed behandles kvinden med medicin, der stimulerer ægudviklingen. Herefter anbringes mandens sæd eller donorsæd direkte i livmoderhulen (uterus). Denne teknik kaldes intrauterin insemination (IUI).

Insemination også kaldet IUI-behandling

Hvis insemination skal kunne lade sig gøre, skal der være passage gennem æggelederne. En undersøgelse af dine æggeledere udføres ved ultralydsscanning med væske. Dette kaldes også HSU. Hvis vi ikke kan se passage ved HSU, skal der nogen gange foretages en kikkertundersøgelse (laparoskopi) på sygehuset. Det henviser vi til, og det foregår i fuld bedøvelse. Før insemination oprenses sæden i vores laboratorium. Her adskilles sædceller og sædvæske. Meningen er, at man anvender de bedste sædceller til inseminationen. Dette gøres ved en Swim-up prøve. Insemination udføres i de timer, hvor ægløsningen sker. Ved at lægge sæden op i toppen af livmoderen forøges det antal sædceller, som når ud i æggelederne, hvor befrugtningen sker. Ved en inseminationsbehandling kommer der 50 til 100 gange flere sædceller ud i æggelederne end ved et almindeligt samleje.

Enlig forsøger og/eller lesbisk

Iht. gældende lovgivning, har enlige kvinder og lesbiske ret til behandling på lige fod med par. Sæd til insemination bestilles efter Dit ønske og betales af Dig selv. Prisen afhænger af kvaliteten og hvad du ellers vælger af tillægsydelser, som fx anonym eller åben profil, stemmeprøve, barnefoto osv.
Sæd kan købes ved Cryos: http://dk-da.cryosinternational.com/ eller
Nordisk CryoBank: http://www.nordiskcryobank.dk/ eller SellmerDiers: SellmerDiers Sperm Bank

Sædprøve

Før vi kan gå i gang med behandlingen, skal manden aflevere en sædprøve. I/Du får en vejledning og et glas med hjem. Sædprøven kan afleveres alle ugens hverdage, efter forudgående aftale. God sædkvalitet betyder at der er over 20 mio. bevægelige sædceller/ml efter oprensning. Er der færre har man nedsat sædkvalitet. Hvis der er under 2-5 mio./ml, er sædkvaliteten generelt for dårlig til, at du kan blive gravid ved IUI.

Hvordan kommer Vi/Jeg i gang – Behandlingsforløb

I/Du skal ringe eller maile til klinikken ved menstruationens begyndelse, dvs. på din første blødningsdag. Den første blødningsdag kaldes cyklusdag 1. Se SKEMA bagest. Hormonbehandlingen sker ved at der gives indsprøjtninger med det ægblærestimulerende hormon FSH, fx Gonal-F. Du kan uden problemer selv tage disse indsprøjtninger. Vi instruerer dig. Tidspunktet for inseminationen fastlægges ved hjælp af ultralydsscanning. Vi aftaler scannetidspunkterne med dig. Typisk udvikles der 2-3 modne ægblærer. Når de er omkring 16-21 mm. store, tager kvinden selv en indsprøjtning (fx Ovitrelle eller Pregnyl), som giver ægløsning efter 36 timer. På dette tidspunkt foretages selve inseminationen i livmoderen. Hvis der udvikles mere end 4 modne ægblærer, må vi desværre aflyse behandlingen pga. for stor risiko for flerfoldsgraviditet.

Sæd fra partner eller donor

På den aftalte inseminationsdag afleveres sædprøven 1-2 timer før det aftalte tidspunkt. Har I mindre end 1 times transporttid, laves prøven hjemme og medbringes i det udleverede glas. Hvis Du bruger donorsæd kan du vælge at købe forskellige kvaliteter. Her i klinikken accepteres kun frossen sæd fra Cryos eller Nordisk CryoBank, helst ready strå. Insemination – procedure De oprensede sædceller sprøjtes op i livmoderhulen sammen med et næringsmedie. Dette gøres ved en gynækologisk undersøgelse. Herefter kan du forlade klinikken. Du skal tage en graviditetstest 14 dage efter du blev insemineret og du skal have taget en blodprøve for graviditetshormon. Er den negativ, starter du i en ny behandlingscyklus, når du igen får menstruation. Blodprøver og kvinder med PCOS Iht. gældende lovgivning skal I/Du have taget en blodprøve for at udelukke smitte med sygdomme, der kan overføres seksuelt – det vil sige HIV og leverbetændelse (hepatitis B og C). Du kan kun få taget blodprøven på Holbæk Sygehus. Vi laver en rekvisition til dette. Kvinder med PCOS skal have taget en del andre blodprøver, bl.a. hormonværdier. Kvinder med PCOS kan ikke regne med, de altid passer ind i behandlingsforløbet i SKEMAET på side 6. Nogle gange skal de have FSH i en længere periode. Dette aftaler vi med den enkelte patient fra gang til gang

Hvad er chancen for graviditet

Chancen for at du bliver gravid er statistisk ca. 20% per cyklus efter IUI-H (insemination med mandens sæd). Ved insemination af enlige og lesbiske er chancen meget højere efter IUI-D (insemination med donorsæd). Desuden vil chancen være påvirket af kvindens alder og sædkvaliteten. Vores klinik udfører moderne barnløshedsbehandling og holder sig løbende opdateret med forskning på området. De speciallægeklinikker og centre, der har tilladelse til at inseminere, kan du se på nedenstående link: www.fertilitetsselskab.dk

Disse klinikker indberetter og opgører deres tal hvert år på samme måde. Er der noget, I er tvivl om i tallene, så tag en snak med os ved næste besøg.

Hvorfor vælge insemination

Insemination (IUI) øger graviditetschancen. Generelt vil et par efter 2 års barnløshed have en sandsynlighed per cyklus på 1 % for graviditet uden behandling. Ved behandling med IUI øges chancen til ca. 60 % efter 4 forsøg. Som konklusion på landsstatistikken, betragtes insemination som en behandling, der som udgangspunkt vælges først. Herved kan mange par undgå reagensglasbefrugtning, også kaldet IVF. Insemination skal betragtes som en mildere behandling, dvs. mere skånsom og mindre smertefuld for Din/kvindens krop. Det skyldes, at man ikke får så høje doser medicin, og ikke skal have udsuget æg og oplagt disse igen, som ved IVF. På basis af ovenstående og lovgivningen, er det sådan, at behandling ud over 3-6 inseminationer er forbundet med så dårlige resultater, at vi opfordrer til, at I/Du efterfølgende forsøger behandling med IVF på offentlig eller privat klinik. I så fald henviser vi jer videre til den relevante klinik.

Risiko og bivirkninger

Risikoen for tvillingegraviditet er ca. 7 %. Trillingegraviditet forekommer efter cirka 1 ud af 1000 inseminationer. Risiko for graviditet uden for livmoderen er lidt højere end ved en spontan opnået graviditet, hvor dette ses hos 2-3/100 graviditeter. I meget sjældne tilfælde kan æggestokkene blive overstimulerede og der udvikles vandsvulster. Dette giver smerter og udspiling af maven. Det behandles som regel med ro i hjemmet og forsvinder efter 1-2 uger. Indlæggelseskrævende overstimulering er meget sjælden, men kan forekomme.

HSU – passage i æggelederne

Formålet er, at undersøge, om der er passage i dine æggeledere. Dette er en forudsætning for, at du kan insemineres. Ved undersøgelsen anbringes et blødt plastikrør (kateter) i livmoderen. Dette gøres ved en gynækologisk undersøgelse. Kateteret fyldes med lidt væske, så det ikke falder ud. Mens lægen skanner, sprøjtes der mere væske gennem røret, så lægen kan se om det løber ud gennem æggelederne, dvs. om der er fri passage. Undersøgelsen foretages i en lokal bedøvelse. Husk at tage 2 Panodil og 1 Ipren en time før du kommer. Du kan få menstruationslignende smerter. Du får svar på undersøgelsen med det samme. HSU foretages mellem cyklusdag 8-12, så du skal ringe og bestille tid til undersøgelsen, når du har en af de første blødningsdage.

Priser

GRATIS med henvisning, dvs. konsultation, undersøgelse, diagnostik, ultralyd og behandling betales af sygesikringen, også til barn nr. 2. Udgifter til medicin er din egen, uanset om du er patient her, på et sygehus eller en privatklinik.

Hvad siger loven

I loven om behandling af barnløshed, der trådte i kraft d. 1. januar 2007, kræves at kvinden og hendes partner skriftligt accepterer, at der foretages insemination, ligesom manden skriftligt skal accepterer faderskabet over det eller de børn, der måtte blive resultatet af inseminationen. Udover det, skal lægen i forhold til §6a i Kunstig Befrugtningsloven, vurdere parrets evne til at drage fornøden omsorg for et barn efter fødslen. Der vil derfor, som loven kræver, blive udleveret samtykke erklæringer og formularer til underskrift. Nedenunder ses lov om forældreegnethed. I henhold til et EU direktiv er vi fra den 1.1.2007 pålagt at sikre os, at der før insemination med partners sæd, skal foreligge negative tests for HIV og smitsom leverbetændelse. Der er nogle begrænsninger: Ifølge dansk lov, må behandling ikke indledes eller fortsættes i Speciallægepraksis fra og med kvindens 46 års fødselsdag.

Det kan oplyses, at § 6 a i Kunstig Befrugtningsloven har følgende ordlyd:

§ 6 a. Hvis den læge, der er ansvarlig for behandling med kunstig befrugtning, vurderer, at der er åbenbar tvivl om en enlig kvindes eller pars evne til at drage fornøden omsorg for et barn efter fødslen, skal lægen afvise behandling med kunstig befrugtning. Stk. 2. Hvis den læge, der er ansvarlig for behandling med kunstig befrugtning, finder, at der er begrundet tvivl om en enlig kvindes eller pars evne til at drage omsorg for et barn efter fødslen, skal lægen med den enlige kvindes eller parrets samtykke, inddrage anden sagkundskab i vurderingen af forældreegnethed, inden behandling iværksættes. Ved manglende samtykke skal lægen afvise at indlede behandling med kunstig befrugtning. Stk. 3. Afviser en læge at indlede behandling med kunstig befrugtning på grund af forhold omhandlet i stk. 1 og 2, kan sagen indbringes for Ankestyrelsen senest 4 uger efter lægens afgørelse.

VIGTIGT

Du skal ringe til klinikken når din menstruation starter, så vi kan planlægge ovenstående.

Husk vi skal bruge datoen for din 1. blødningsdag

Ved en gennemsnits patient kan man nogenlunde regne med at skulle insemineres på cyklusdag 14.
Dog reagerer kvinder forskelligt på stimulering. Derfor skanner vi dig en del gange for at beregne det bedste tidspunkt. Dette aftaler vi med dig. Vi fortæller dig også, på hvilket tidspunkt du skal tage ægløsningssprøjten (Ovitrelle eller Pregnyl).

Speciallæge, PhD i Gyn/Obs, Charlotte Floridon, Gynækologisk Klinik, Holbæk
– redigeret d. 1/9-2019, redigeres igen d. 1/9-2022