Patient oplysningsskema enlige og lesbiske + samtykke til donorsæd

Print og udfyld venligst begge skemaer og medbring dem i klinikken.

Oplysningsskema enlige eller lesbiske

Samtykkeerklæring donorsæd